De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: ANTONIO FERNÁNDEZ ZARAGOZA (en adiante YOLOVEO SOFTWARE), con dirección C/ ENRIQUE MARIÑAS ROMERO PERIODISTA, Nº 3, 6º D3, 15009 A Coruña (A Coruña) e correo electrónico info@yoloveosoftware.es.

1.- Finalidade do tratamento

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos nos apartado "Comentarios".

YOLOVEO SOFTWARE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

 • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
 • Xestionar o servizo de Atención ao Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
 • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que YOLOVEO SOFTWARE manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e a Política de cookies.

2.- Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao clicar na casa de verificación "Lin e acepto a Política de privacidade".

3.- Destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

4.- Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidad dos datos.
  • Dereito á retirada de consentimento.

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

YOLOVEO SOFTWARE dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en info@yoloveosoftware.es.

5.- Medidas de seguridade

YOLOVEO SOFTWARE ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.