Identificación

Antonio Fernández Zaragoza.

NIF: 32696495V

Domicilio fiscal: Calle Enrique Mariñas Romero, número 3, 6º D3, 15009

A Coruña (A Coruña)

Confidencialidade e protección de datos

Todos os datos de carácter persoal solicitados durante a utilización do Sitio web serán tratados de conformidade co disposto na Política de privacidade.

Información xeral

Lexislación aplicable e xurisdición

As presentes condicións, así como, a relación entre o usuario e Antonio Fernández Zaragoza réxense pola lei española.